• TIC CIU Certified Security Associate
Name		Name of Certifications			CIU ID		
					
Ambuja Saha	Cambridge Certified Internet Technology		CIU-CCC-021368		
Sinchan Bose	Cambridge Certified Linux			CIU-CCC-021367		
Amit Saha	Cambridge Certified PC Technician		CIU-CCC-021365		
Dipankak Basak	Cambridge Certified PC Technician		CIU-CCC-021364		
Sumit Batabyal	Cambridge Certified PC Technician		CIU-CCC-021366		
Samarjit Saha	Cambridge Certified Internetworking		CIU-CCC-021369		
Jyotirmay Sinha	Cambridge Certified Access			CIU-CCC-021370		
Bijay Bhagat	Cambridge Certified PC Support			CIU-CCC-021371		
Mohammed A.	Cambridge Certified PC Support			CIU-CCC-021372		
Joseph Lagardo	Cambridge Certified PC Support			CIU-CCC-021373		
Charles Smith	Cambridge Certified E-Commerce			CIU-CCC-021374		
Mervin FernandesCambridge Certified Linux			CIU-CCC-021375		
Arthur Lobo	Cambridge Certified Linux			CIU-CCC-021376		
Dominic Rozario	Cambridge Certified Linux			CIU-CCC-021378		
Dominic	Rozario	Cambridge Certified PC Support			CIU-CCC-021377		
James Rodrick	Cambridge Certified Linux			CIU-CCC-021379		
A John		Cambridge Certified Linux			CIU-CCC-021380		
Sunil Gupta 	Cambridge Certified Linux			CIU-CCC-021381		
Nikhil Garg	Cambridge Certified Datacom			CIU-CCC-021382		
Dipankar Sarkar	Cambridge Certified Internetworking		CIU-CCC-021383		
Dipak Sinha	Cambridge Certified Internet Technology		CIU-CCC-021384		
Dipak Sinha	Cambridge Certified Linux			CIU-CCC-021385		
Jamil Nawaz	Cambridge Certified Linux			CIU-CCC-021386		
Aparajita Bose	Cambridge Certified Oracle Administrator	CIU-CCC-021387		
Swarnendu Seal	Cambridge Certified Computer Network		CIU-CCC-021388		
Ahmed Ali	Cambridge Certified Windows 2000		CIU-CCC-021389		
Ajit Sukumar	Cambridge Certified Linux			CIU-CCC-021390		
Naveed Akhter	Cambridge Certified Oracle Administrator	CIU-CCC-021391		
A Dulai		Cambridge Certified PC Support			CIU-CCC-021392		
Shams Aamir	Cambridge Certified Linux			CIU-CCC-021393		
Srikanth Kamath	Cambridge Certified Windows 2000		CIU-CCC-021394		
Khalid Sayeed	Cambridge Certified Oracle Administrator	CIU-CCC-021395		
Indranil M.	Cambridge Certified Windows 2000		CIU-CCC-021396		
Khalid Rashid	Cambridge Certified Solaris Administration	CIU-CCC-021397		
Sudip Mondal	Cambridge Certified Linux			CIU-CCC-021398		
Shankar MajumdarCambridge Certified Linux			CIU-CCC-021399		
Salil Choudhury	Cambridge Certified Linux			CIU-CCC-021400		
Wamique Kamal	Cambridge Certified Internet Technologies	CIU-CCC-031401		
Rakesh Verma	Cambridge Certified Internet Technologies	CIU-CCC-031402		
Sanjay Sharma	Cambridge Certified Linux			CIU-CCC-031403		
Swati Sharma	Cambridge Certified Linux			CIU-CCC-031404		
Suwarna Rekha	Cambridge Certified Internet Technologies	CIU-CCC-031405		
Rubina Shubnam	Cambridge Certified Internet Technologies	CIU-CCC-021406		
Sajid Akhter	Cambridge Certified PC Support			CIU-CCC-021407		
Feroze Akhter	Cambridge Certified PC Support			CIU-CCC-021408		
Shahid Hussain	Cambridge Certified PC Support			CIU-CCC-021409		
Kalib Akhter	Cambridge Certified Internet Technologies	CIU-CCC-021410		
Feroze Khan	Cambridge Certified Linux			CIU-CCC-021411		
Shakil Ahmed	Cambridge Certified Windows 2000		CIU-CCC-021412		
Rajiv Choudhury	Cambridge Certified Internet Technologies	CIU-CCC-021412		
Biplab Das	Cambridge Certified Internet Technologies	CIU-CCC-021413		
Sohail Makkar	Cambridge Certified Internet Technologies	CIU-CCC-021414		
Sanjeev	Roy	Cambridge Certified Linux			CIU-CCC-021415		
Rahul Roy	Cambridge Certified Linux			CIU-CCC-021416		
Subhashish Ray	Cambridge Certified Linux			CIU-CCC-021417		
Arup Ghosh	Cambridge Certified Linux			CIU-CCC-021418		
Anshuman M.	Cambridge Certified Solaris Administration	CIU-CCC-021419		
Debashish B.	Cambridge Certified Solaris Administration	CIU-CCC-021420		
Reema Choudhury	Cambridge Certified Internet Technologies	CIU-CCC-031421		
Bismadev C.	Cambridge Certified Linux			CIU-CCC-031422		
Debashish S.	Cambridge Certified Linux			CIU-CCC-031423		
Bipro Das	Cambridge Certified Windows 2000		CIU-CCC-031424		
Sudipta	Munshi	Cambridge Certified Windows 2000		CIU-CCC-031425		
Nadim Akhter	Cambridge Certified Windows 2000		CIU-CCC-031426		
Dilshad	Khan	Cambridge Certified Windows 2000		CIU-CCC-031427		
Naved Rahman	Cambridge Certified Windows 2000		CIU-CCC-031428		
Nilanjan Sirkar	Cambridge Certified Windows 2000		CIU-CCC-031429		
Raish Ahmed	Cambridge Certified Windows 2000		CIU-CCC-031430		
Noor Ahmed	Cambridge Certified Windows 2000		CIU-CCC-031431		
Samiha Sayed	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031433		
Pradeep	BG	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031432		
Ahmed Ezz El	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031435		
Michael	Anders	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031437		
P.M Karthikeyan	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031438		
Mohammed Abbas	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031439		
Deepak Kumar	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031440		
Khalid Majeed	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031441		
Muhammed Sarwar	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031444		
Abdel Moniem	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031445		
Ahamad Ali	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031447		
Tim O'Brien	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031448		
Amjad Lodhi	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031454		
Aikpitanyi 	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031455		
Ricardo	Guerra	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031456		
Hendrik	P.	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031457		
Basar Ertac	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031458		
Lovley Singh	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031460		
Pawan Kumar	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031462		
Pardeep	Kumar	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031463		
Davy Ariokta T.	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031464		
Zudha Ghofur M	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031465		
Emir Syah	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031467		
Donny Iskandar	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031468		
Juli Hato	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031469		
Dhirender Singh	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031474		
Anjar Sofyan	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031475		
Sumantri Hadi	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031476		
Arnab B.	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031477		
K. Suresh Kumar	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031478		
Theo R		Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031479		
Khawaja	Arshad	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031484				
Odujobi	Oladayo	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031485		
Amr m Saleem	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031486		
Gyanendra Kumar	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031488		
Andy Suheiry	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031489		
Bux Ahmed	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031491		
Mahendra Sirkar	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031492		
Rajesh E	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031493		
Viral Shah	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031494		
Faffaello S	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031495		
Osama Yassin	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031497		
Deshbir	Sandhu	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031498		
Sami Kamel	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031499		
Ganesh K	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031501		
Saravana Babu	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031502		
Jerricho G.	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031503		
Srikant	C.	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031504		
Andy Chapman	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031506		
Teddy Kamil	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031507		
Agus Dwianto	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031508		
Pawan Kumar	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031509		
Pawan Kr	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031509		
Agus Ariyanto	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031510		
Alexandre C.	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031512			
Kunal Bhatnagar	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031513		
Pawan Kumar	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031514		
Sagar Acharekar	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031515		
Pawan Kuma	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031516		
Deshbir Sandhu	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031517		
Manju C.N	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031518		
Ganesh Kumar	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031519		
Niranjan Kumar	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031520		
Parag Gupta	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031521		
Manju CN	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031522		
Andrea Polesel	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031523		
Naveen B	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031525		
Maged Elshahat	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031526		
Sher Mahmood	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031527		
Rich Russell	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031531		
Oghenevwaware	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031533		
Oghenevwaware	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031534		
Santosh	Damale	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031536		
Imran Khaliq	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031537		
Manikandan B	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031538		
Eduardo	G.	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031539		
Kaizilege K.	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031540		
Farman	Mir	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031541		
M. Adnan	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031542		
AJAY AGGARWAL	Cambridge Certified WAN Associate		CIU-CCC-031545		
Ali Hamood 	Cambridge Certified Database Administrator	CIU-CCC-031547		
IVAN DIEGO H.G 	Cambridge Certified Linux Administrator		CIU-CCC-031549		
M. Asaduzzaman	Cambridge Certified Linux Administrator		CIU-CCC-031550		
E RAVI KUMAR	Cambridge Certified Linux Administrator		CIU-CCC-031553		
Demby Pratama	Cambridge Certified Linux Administrator		CIU-CCC-031554		
Gnanendra Kumar Cambridge Certified Linux Administrator		CIU-CCC-031555		
Retheesh Kumar	Cambridge Certified Linux Administrator		CIU-CCC-031556		
Luciano Santo	Cambridge Certified Linux Administrator		CIU-CCC-031558		
Arie Setio W.	Cambridge Certified Linux Administrator		CIU-CCC-031559		
Ronaldo Navarro	Cambridge Certified Database Administrator	CIU-CCC-031565		
Yasser Hanafy	Cambridge Certified Database Administrator	CIU-CCC-031566		
Arun Uniyal	Cambridge Certified Database Administrator	CIU-CCC-031568		
ZACHARIAS O.P	Cambridge Certified Database Administrator	CIU-CCC-031569		
Sreedhar P	Cambridge Certified Database Administrator	CIU-CCC-031572		
Mahesh R.	Cambridge Certified Database Administrator	CIU-CCC-031573		
Alok Bansal	Cambridge Certified Database Administrator	CIU-CCC-031574		
Ronaldo Navarro	Cambridge Certified Database Administrator	CIU-CCC-031575		
Arun Uniyal	Cambridge Certified Database Administrator	CIU-CCC-031576		
Muhammad Kawish Cambridge Certified Database Administrator	CIU-CCC-031578		
Valeri Karpenko	Cambridge Certified Database Administrator	CIU-CCC-031580		
Adeel Ahmed W.	Cambridge Certified Database Administrator	CIU-CCC-031581		
Rajesh Kumar	Cambridge Certified Database Administrator	CIU-CCC-031583		
Alonzo Boulie	Cambridge Certified Database Administrator	CIU-CCC-031585		
Peter Yimga C.	Cambridge Certified Datacom Administrator	CIU-CCC-031586		
Hendra Chen	Cambridge Certified Datacom Administrator	CIU-CCC-031587		
Ashu Arun S.	Cambridge Certified Datacom Administrator	CIU-CCC-031588		
Bright O.	Cambridge Certified Datacom Administrator	CIU-CCC-031589		
Fani Fatullah	Cambridge Certified Linux Administrator		CIU-CCC-031590		
Mahadev T.	Cambridge Certified Linux Administrator		CIU-CCC-031591		
SHIRAZ N	Cambridge Certified Linux Administrator		CIU-CCC-031593		
Endre Bodoni	Cambridge Certified Linux Administrator		CIU-CCC-031595		
Amjad Lodhi	Cambridge Certified Linux Administrator		CIU-CCC-031596		
Gnanendra Kumar Cambridge Certified Linux Administrator		CIU-CCC-031597		
Kumar Gnanendra	Cambridge Certified Linux Administrator		CIU-CCC-031597		
Raffaello S. Rd Cambridge Certified Linux Administrator		CIU-CCC-031599		
Enrique Vila	Cambridge Certified Linux Administrator		CIU-CCC-031601		
Vimalraj T	Cambridge Certified Linux Administrator		CIU-CCC-031602		
Adeel Ahmed W.	Cambridge Certified Linux Administrator		CIU-CCC-031603		
Asif Sharif	Cambridge Certified Linux Administrator		CIU-CCC-031604		
Surender Singh	Cambridge Certified Linux Administrator		CIU-CCC-031607		
Rajesh Kumar	Cambridge Certified Linux Administrator		CIU-CCC-031608		
Aikpitanyi U.	Cambridge Certified Linux Administrator		CIU-CCC-031609		
karthikeyan P.M	Ponniah	Cambridge Certified WAN Associate	CIU-CCC-031438		

There are no reviews for this product.

Write a review

Please login or register to review

Tags: TIC CIU Certified Security Associate, TIC CIU Certifications